DISCLAIMER

De prijzen op deze website zijn in euro's EXCL 19% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.
Alle informatie, waaronder nadrukkelijk ook begrepen de prijsstelling, kan op deze site elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Wij hebben er alles aan gedaan om te verzekeren dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Flexwheels.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of als gevolg van de op de website gepubliceerde informatie. De bezoeker van deze site mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken. Hoewel veel zorg is besteed aan de inhoud, kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of ontstane schade die uit het gebruik van in deze website gegeven informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien.