Algemene voorwaarden Flexwheels.nl
1. Op basis van deze overeenkomst kan Flexwheels.nl vervoermiddelen van en/of namens de opdrachtgever verplaatsen en/of chauffeurs op urenbasis ter beschikking stellen. Flexwheels.nl is niet verplicht opdrachten van opdrachtgever te aanvaarden.

2. Onder een verplaatsingsopdracht wordt verstaan een verplaatsing van een rijdbaar, deugdelijk en veilig voertuig van plek A naar plek B. Opdrachtgever dient zich ervan te verzekeren dat het voertuig rijdbaar, deugdelijk en veilig is.

3. Voor een verplaatsingsopdracht binnen Nederland rekent Flexwheels.nl een afgesproken vaste ritprijs of een prijs gebaseerd op het het aantal gewerkte uren maal het afgesproken uurtarief, vermeerderd met eventuele reiskosten.

4. Deze prijzen zijn er op gebaseerd dat de verplaatsingen op werkdagen tijdens kantoortijden kunnen worden uitgevoerd. Indien de chauffeurs van Flexwheels.nl op zaterdag of werkdagen na 21:00 uur moeten werken, zal een toeslag worden gehanteerd.

5. Verplaatsingen buiten Nedeland zijn op aanvraag en hebben een aparte prijs.

6. Verplaatsingen van voertuigen waarvoor een ander rijbewijs benodigd is dan het B-rijbewijs, hebben een aparte prijs.

7. Alle kosten zoals, maar niet beperkt tot, brandstofkosten gemaakt ten behoeve van de verplaatsingsopdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.

8. Het aanmelden en annuleren van verplaatsingsopdrachten dienen door de opdrachtgever op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:30 uur te worden gedaan.

9. Verplaatsingsopdrachten die voor 17:30 uur per e-mail of per fax zijn binnen gekomen bij Flexwheels.nl worden in beginsel de volgende dag uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

10. Verplaatsingsopdrachten die na 17:30 zijn binnengekomen bij Flexwheels.nl worden - indien mogelijk - nog in de planning voor de volgende of dezelfde dag meegenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat deze opdrachten tijdig worden uitgevoerd. Deze aanvragen worden als "spoedrit aanvraag" beschouwd. Indien de spoedrit aanvraag kan worden uitgevoerd zal een spoedrit toeslag in rekening worden gebracht.

11. Annuleringen kunnen tot 17:30 uur de dag voordat de verplaatsing had moeten verricht per fax of per e-mail worden gedaan. Indien een annulering later wordt gedaan, wordt de vaste ritprijs of het aantal gewerkte uren door de chauffeur (vermeerdert met de eventuele reiskosten) bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Tevens zal een annuleringstoeslag bij de opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.

12. Voor oponthoud zoals, maar niet beperkt tot, de wachttijd bij het ophalen en afleveren van het voertuig, veroorzaakt door de opdrachtgever en/of haar klanten, kan een wachttijdtoeslag in rekening worden gebracht.

13. Indien het voertuig niet aanwezig is, zal er overleg plaatsvinden met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever besluit de chauffeur te laten wachten dan is artikel 12 van toepassing. Indien de opdrachtgever besluit de chauffeur onverrichterzaken weg te laten gaan, dan is artikel 11 van toepassing.

14. De uitvoeringstermijnen voor de verplaatsingen zijn slechts opgegeven als vrijblijvende aanduiding. Mocht het niet mogelijk zijn om een verplaatsingsopdracht te plannen/ uit te voeren, dan kan Flexwheels.nl hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en niet aansprakelijk worden gesteld.

15. De opdrachtgever kan Flexwheels.nl opdracht geven tot het ter beschikking stellen van chauffeurs en het laten verrichten van additionele diensten zoals bijvoorbeeld de inname, het wassen en het aftanken van het voertuig. Flexwheels.nl kan hiervoor extra kosten doorbelasten.

16. Alle diensten (zowel de verplaatsingen als het ter beschikking stellen van chauffeurs als de additionele diensten) geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

17. Aan de door Flexwheels.nl gebruikte inname formulieren en andersoortige documenten kunnen geen rechten en/ of plichten worden ontleend.

18. Prijzen zoals, maar niet beperkt tot, de ritprijs en het uurtarief worden per jaar opnieuw bekeken en mogelijk bijgesteld.

19. Flexwheels.nl is te allen tijde gerechtigd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden van Flexwheels.nl aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden van Flexwheels.nl zullen verder van toepassing zijn tenzij tegen eventuele wijzigingen en /of aanvullingen binnen 30 dagen van dagtekening van de wijziging en/ of aanvulling schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

20. Alle kosten zoals, maar niet beperkt tot, autoschade, letselschade, gemaakt ten behoeve van de verplaatsingsopdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.